Trevlig sommar

Hej alla elever och föräldrar!

Så har då det efterlängtade sommarlovet startat. Vi vill tacka för den här terminen, för en fin avslutning och för alla fina gåvor vi fick. Nu håller vi tummarna att vädret blir fint och att ni får en chans att ladda batterierna inför höstterminen. Som vi tidigare informerat så tar Nina över klassen tillsammans med Lasse och Engin. Denna blogg kommer därför läggas ned och i fyran kommer följande länk att gälla:

www.kunskapskoden.se

 

Här finner ni Helenas Sommarblad 2018

 

Vi kommer att ses i höst men vi vill ändå önska er ett stort lycka till i mellanstadiet!

 

Varma hälsningar

Linda & Lasse


Prenumerera på nya blogginlägg

Utvecklingssamtal

Nu är det snart dags för utvecklingssamtal för att sätta nya mål inför detta läsår. Det är precis som förut era barn som ska hålla i utvecklingssamtalen och berätta för er om sitt lärande och sin utveckling. Jag kommer att vara med den sista stunden för att gå igenom de mål som era barn ska jobba med under terminen. Fokus på samtalen är vad era barn gör i skolan, vad de är bra på och vad de behöver utveckla/träna mer på. När ni kommer till skolan sätter ni er alltså tillsammans med ert barn i klassrummet och ert barn berättar om sitt lärande och sin lärandeprocess. När det är ungefär tio minuter kvar kommer jag ansluta till samtalet (jag är i klassrummet hela tiden) för att sätta upp mål med er samt hur ert barn ska nå dessa mål. Målen ska vara rimliga, inte för höga (men heller inte för låga) och vara lätta att utvärdera. Tre mål har jag och klassen kommit fram till kan vara rimliga att sätta upp och nå, även om vi såklart alltid strävar efter att bli en bättre verison av oss själva i alla ämnen och alla tillfällen ;-). Precis som förra året är det fler elever i klassrummet samtidigt, och som sagt även jag.

Eleverna lägger ner mycket tid på arbetet inför sina utvecklingssamtal och ni som föräldrar har en viktig roll här. Fundera på hur ni kan hjälpa era barn genom att ställa frågor om deras kunskapsutveckling och frågor om hur de vill sträva mot att bli bättre. När eleverna själva får vara delaktiga i att skatta sig själva och sin kunskapsutveckling blir värdet stort när de själva synliggör vad de behöver träna på och hur de ska nå målen. På skolverkets hemsida kan man läsa följande:

”Utvecklingssamtal

I alla obligatoriska skolformer ska eleven, elevens vårdnadshavare och läraren ha ett utvecklingssamtal minst en gång per termin (i förskola och förskoleklass görs detta en gång per år). Samtalet handlar både om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskapskrav.”

Varmt välkomna allihop och tack för ert fina samarbete! I vanlig ordning har jag satt ut tider, passar inte just den tiden ber jag er byta med varandra.

Tisdag 12 September

Elev I klassrummet med ditt barn                                             med Lars
Brian 13:00-13:30 13.10-13.30
Siham 13.20-13.50 13.30-13.50
Erik 13:40-14:10 13:50-14:10
Hana 13:50-14:20 14:00-14:20
Ikra 14:10-14:40 14: 20-14:40
Veljko 14:30-15:00 14:40-15:00
Hanin 14:50-15:20 15:00-15:20
Ayaan 15:10-15:40 15:20-15:40
Korawhit 15:30-16:00 15:40-16:00
Savva 15:50-16:20 16:00-16:20
Lejla 16:30-17.00 16:40-17.00


Onsdag 20 September

Elev I klassrummet med ditt barn                                             med Lars
Sofia 13:00-13:30 13.10-13.30
Josef 13.20-13.50 13.30-13.50
Sahr 13:40-14:10 13:50-14:10
Nils 13:50-14:20 14:00-14:20
Selin 14:10-14:40 14: 20-14:40
Lewan 14:30-15:00 14:40-15:00
Ahmed 14:50-15:20 15:00-15:20
Nicole 15:10-15:40 15:20-15:40
Isak 15:30-16:00 15:40-16:00
Sofie 15:50-16:20 16:00-16:20
Stavro 16:30-17.00 16:40-17.00

 


Prenumerera på nya blogginlägg