Vecka 35

Nu har vi varit i gång i 2 veckor, den här veckan har vi läst enligt schema. Vi har arbetat med några svenska och matematik tester. Det för att jag ska få en uppfattning hur undervisningen ska anpassas efter var varje elev befinner sig. Nästa vecka börjar vi arbeta i matematikboken och med läsförståelse i svenska. I NO startar vi med NTA- lådan (Förändringar) som innehåller en massa roliga och spännande experiment.I SO börjar vi arbeta med människans utveckling. I engelska arbetar vi med att först titta på avsnitt av The game och arbetar med ett arbetsmaterial till serien. I torsdags hade eleverna slöjd för första gången, jag har bara hört positiva saker från elever och lärare.Idrotten är i full gång och kommer vara utomhus ett tag framöver. Jag meddelar er när den flyttar in i gymnastikhallen. Tänk på att eleverna behöver extra kläder då det kan vara regnigt och kyligare ute framöver. Handduk till duschning behövs också. Eleverna får gärna ta med sig en frukt speciellt de dagar det är idrott. Under de 2 veckor som gått har vi arbetat mycket med vår värdegrund och våra fyra byggstenar Glädje, Respekt, Gemenskap och Trygghet.  Varje vecka har vi 2 klassvärdar som hjälper till lite extra och skriver i klassbloggen på fredagar. Vi tackar Sofie och Nicole nästa på tur är Sofia och Ahmed.

Vi har pratat om våra klassrumsregler.

  1. Vi lyssnar på varandra när någon talar.
  2. Vi säger stopp om något inte är okey.
  3. Vi vill ha arbetsro när vi arbetar.
  4. Vi hjälper varandra.
  5. Vi plockar undan efter oss. 

Vi har valt elevrådsrepresentanter Nils, suppleant Lewan

Till kamratstödjare valdes Ikra och Ahmed

Tack för den här veckan.

Lasse


Prenumerera på nya blogginlägg

Utvecklingssamtal

Nu är det snart dags för utvecklingssamtal för att sätta nya mål inför detta läsår. Det är precis som förut era barn som ska hålla i utvecklingssamtalen och berätta för er om sitt lärande och sin utveckling. Jag kommer att vara med den sista stunden för att gå igenom de mål som era barn ska jobba med under terminen. Fokus på samtalen är vad era barn gör i skolan, vad de är bra på och vad de behöver utveckla/träna mer på. När ni kommer till skolan sätter ni er alltså tillsammans med ert barn i klassrummet och ert barn berättar om sitt lärande och sin lärandeprocess. När det är ungefär tio minuter kvar kommer jag ansluta till samtalet (jag är i klassrummet hela tiden) för att sätta upp mål med er samt hur ert barn ska nå dessa mål. Målen ska vara rimliga, inte för höga (men heller inte för låga) och vara lätta att utvärdera. Tre mål har jag och klassen kommit fram till kan vara rimliga att sätta upp och nå, även om vi såklart alltid strävar efter att bli en bättre verison av oss själva i alla ämnen och alla tillfällen ;-). Precis som förra året är det fler elever i klassrummet samtidigt, och som sagt även jag.

Eleverna lägger ner mycket tid på arbetet inför sina utvecklingssamtal och ni som föräldrar har en viktig roll här. Fundera på hur ni kan hjälpa era barn genom att ställa frågor om deras kunskapsutveckling och frågor om hur de vill sträva mot att bli bättre. När eleverna själva får vara delaktiga i att skatta sig själva och sin kunskapsutveckling blir värdet stort när de själva synliggör vad de behöver träna på och hur de ska nå målen. På skolverkets hemsida kan man läsa följande:

”Utvecklingssamtal

I alla obligatoriska skolformer ska eleven, elevens vårdnadshavare och läraren ha ett utvecklingssamtal minst en gång per termin (i förskola och förskoleklass görs detta en gång per år). Samtalet handlar både om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskapskrav.”

Varmt välkomna allihop och tack för ert fina samarbete! I vanlig ordning har jag satt ut tider, passar inte just den tiden ber jag er byta med varandra.

Tisdag 12 September

Elev I klassrummet med ditt barn                                             med Lars
Brian 13:00-13:30 13.10-13.30
Siham 13.20-13.50 13.30-13.50
Erik 13:40-14:10 13:50-14:10
Hana 13:50-14:20 14:00-14:20
Ikra 14:10-14:40 14: 20-14:40
Veljko 14:30-15:00 14:40-15:00
Hanin 14:50-15:20 15:00-15:20
Ayaan 15:10-15:40 15:20-15:40
Korawhit 15:30-16:00 15:40-16:00
Savva 15:50-16:20 16:00-16:20
Lejla 16:30-17.00 16:40-17.00


Onsdag 20 September

Elev I klassrummet med ditt barn                                             med Lars
Sofia 13:00-13:30 13.10-13.30
Josef 13.20-13.50 13.30-13.50
Sahr 13:40-14:10 13:50-14:10
Nils 13:50-14:20 14:00-14:20
Selin 14:10-14:40 14: 20-14:40
Lewan 14:30-15:00 14:40-15:00
Ahmed 14:50-15:20 15:00-15:20
Nicole 15:10-15:40 15:20-15:40
Isak 15:30-16:00 15:40-16:00
Sofie 15:50-16:20 16:00-16:20
Stavro 16:30-17.00 16:40-17.00

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Elever skriver

Hej alla föräldrar.

Den här veckan har vi arbetat med Matte, svenska, engelska vi har haft idrott utomhus. Vi har pratat om våra klassrumsregler, Vi lyssnar på varandra när någon talar. Vi säger stopp om något inte är okey. Vi vill ha arbetsro när vi arbetar. Vi hjälper varandra. Vi plockar undan efter oss. Vi har fått matematikboken som vi kommer att börja med nästa vecka.

Sofie och Nicole


Prenumerera på nya blogginlägg